Welcome to South-West University's Erasmus+ Portal!

Конкурс за мобилности по програма “Еразъм+” за членовете на неакадемичният състав

Конкурс за мобилности по програма "Еразъм+" за членовете на неакадемичният състав на Югозападния университет "Неофит Рилски"

Югозападния университет “Неофит Рилски” обявява конкурс за мобилности по програма “Еразъм+” за членовете на неакадемичния състав. 

Срок на конкурса: 11.10.2023 г. – 18.10.2023 г. 

Процедура за кандидатстване: 

  1. Попълнена онлайн форма за кандидатстване (налична в долната част на тази страница); 
  2. Одобрен договор за мобилност (Mobility Agreement); 
  3. Одобрена работна програма или официална покана от приемащата страна; 

Бланката на договора за мобилност (mobility agreement), е налична ТУК

Online Application Form


Related Posts

Leave a Reply