South-West University Neofit Rilski
+3598866247904
South-West University Neofit Rilski
+3598866247904

Blog

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ за летния семестър на учебната 2021/2022 г.

В рамките на програма “Еразъм+” на Европейската комисия, Югозападният университет “Неофит Рилски” обявява конкурс за мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители за учебната 2021/2022 г. Студентска мобилност с цел […]

Резултати от селекцията за мобилности на персонала с цел преподаване и с цел обучение за академичната 2021/2022 г.

Отдел “Международни образователни програми и сътрудничество” обявява резултатите от проведената на 03.06.2021 г. селекция за мобилности на персонала с цел преподаване и с цел обучение за академичната 2021/2022 г. Резултатите […]

Резултати от проведената допълнителна селекция на 28.05.2021 г.

Скъпи студенти, Отдел “Международни образователни програми и сътрудничество” обявява официалните резултати от проведената на 28.05.2021 г. селекция за мобилности на студенти и докторанти за академичната 2021/2022 г. Поздравяваме всички класирани […]

Резултати от проведената на 26.05.2021 г. селекция за мобилности на студенти и докторанти

Скъпи студенти, Отдел “Международни образователни програми и сътрудничество” обявява официалните резултати от проведената на 26.05.2021 г. селекция за мобилности на студенти и докторанти за академичната 2021/2022 г. Поздравяваме всички класирани […]