Your Erasmus+ journey begins with South-West University
+3598866247904
Your Erasmus+ journey begins with South-West University
+3598866247904

Blog

КОНКУРС ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СТИПЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА В ЧУЖБИНА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

ЮГОЗАПАДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И ЧЛЕНОВЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г. За информация и въпроси: Отдел „Международни образователни програми и сътрудничество“, каб. […]

Резултати от селекцията за мобилности на персонала с цел преподаване и с цел обучение за академичната 2021/2022 г.

Отдел “Международни образователни програми и сътрудничество” обявява резултатите от проведената на 03.06.2021 г. селекция за мобилности на персонала с цел преподаване и с цел обучение за академичната 2021/2022 г. Резултатите […]

Резултати от проведената допълнителна селекция на 28.05.2021 г.

Скъпи студенти, Отдел “Международни образователни програми и сътрудничество” обявява официалните резултати от проведената на 28.05.2021 г. селекция за мобилности на студенти и докторанти за академичната 2021/2022 г. Поздравяваме всички класирани […]

Резултати от проведената на 26.05.2021 г. селекция за мобилности на студенти и докторанти

Скъпи студенти, Отдел “Международни образователни програми и сътрудничество” обявява официалните резултати от проведената на 26.05.2021 г. селекция за мобилности на студенти и докторанти за академичната 2021/2022 г. Поздравяваме всички класирани […]