Welcome to South-West University's Erasmus+ Portal!

Blog

Информационни дни 2024

Отдел „Международни образователни дейности и сътрудничество“ проведе успешен информационен ден по проект 2023-1-BG01-KA131-HED-000119904, насочен към програмата “Еразъм+”. Събитието беше посетено от студенти от всички образователни степени. Те получиха от нашите експерти […]

  ЮГОЗАПАДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ обявява КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И ЧЛЕНОВЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ за учебната 2024/2025 г. В рамките на програма „Еразъм+“, Югозападният университет „Неофит Рилски“ […]

Конкурс за студенти за участие в смесена интензивна програма на тема “Neoliberalism, spirituality and personal development”

Уважаеми студенти, Отдел “Международни образователни дейности и програми” има удовоствието да Ви покани да кандидатствате за финансиране по програма “Еразъм+” за участие в смесена интензивна програма на тема “Neoliberalism, spirituality […]