Your Erasmus+ journey begins with South-West University
+3598866247904
Your Erasmus+ journey begins with South-West University
+3598866247904

Blog

Еразъм+ от Югозападен Университет „Неофит Рилски“ Благоевград до университетът „1 декември 1918“ Алба Юлия, Румъния.

Еразъм+ от Югозападен Университет „Неофит Рилски“ Благоевград до университетът „1 декември 1918“ Алба Юлия, Румъния. Студенти от Стопански факултет и Правно-историческият факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ град Благоевград с […]

Orientation Days at SWU

Erasmus+ Orientation Days at South-West University “Neofit Rilski” Date: September 25th and 26th, 2023Venue: University center “Bachinovo”  – http://bazabachinovo.swu.bg/en/index.htmlMeeting point: 8.30 in front of Student Dormitory No. 2 Welcome to the […]

Slavena Karayani’s inspiring story – how dreams can come true thanks to our Erasmus+ programme

Понякога много се страхуваме да вземем решения. Обмисляме с  дни наред…  Е, за мен това е най-хубавото решение което някога съм взимала, да се включа и аз в групата на […]

Еразъм историята на Валентин, Марио, Цвети, Петя и Яна – незабравима седмица в Будапеща

Ние сме Валентин (1 курс), Марио (2 курс) , Цвети (1 курс) , Петя (2 курс) и Яна (3 курс), студенти от Югозападен университет “Неофит Рилски”. Макар и да не […]