Welcome to South-West University's Erasmus+ Portal!

Конкурс за Европейски стипендии за студенти и докторанти за учебната 2023/2024 по програма “Еразъм+”

ЮГОЗАПАДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

В рамките на програма „Еразъм+“, Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за европейски стипендии за учебната 2023/2024 г.

За да получат повече информация, всички кандидати могат да вземат участие в презентациите на програмата, по следния график:

Онлайн информационни дни за студенти и докторанти: 

 • 18.10.2023 г., 10:20 ч., Онлайн на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/hri-zqs-8cw-kh8
 • 08.11.2003 г. – 10:20 ч. Онлайн на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/hri-zqs-8cw-kh8
 • 28.11.20203 г. – 10:20 Онлайн на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/hri-zqs-8cw-kh8

I. Студентска и докторантска мобилност с цел обучение:
Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен ТУК.

Студентът/докторантът избира университет партньор на съответния факултет, където се обучава и вписва името му в онлайн формата за кандидатстване. 

Формата за кандидатстване за студенти е налична ТУК, а за докторанти ТУК

Периодът за кандидатстване е: 09.10.2023 г. – 30.11.2023 г. (включително). 

Продължителност на студентската и докторантската мобилности с цел обучение: от 60 дни до 12 месеца.

Стъпки за кандидатстване:

 • Попълнен онлайн формуляр за кандидатстване, наличен ТУК за студенти, и ТУК за докторанти. 
 • уверение от учебен отдел за успех от всички предходни семестри – прилага се към онлайн формуляра за кандидатстване;
 • езиков сертификат (незадължителен)

Стипендията за студенти и докторанти е в размер на 540 – 600 евро на месец в зависимост от приемащата държава.

Кой може да участва?

Всеки действащ студент и докторант, независимо от формата на обучение в Югозападния университет “Неофит Рилски”, който отговаря на следните критерии:

 • да е гражданин на Република България, официално признат  за бежанец, лице без гражданство, постоянно  или временно пребиваващ чужденец, с постоянна или временна адресна регистрация в България;
 • към датата на заминаване да е завършил първи курс на обучение; 
 • да има среден успех от минимум Добър 4.00 от всички предходни семестри;
 • да владее английски език или езика на приемащата страна.
Каква е процедурата по кандидатстване?
 • Студентът/докторантът попълва електронната форма за кандидатстване. Формата за студенти е налична ТУК, а за докторанти ТУК
 • Ако отговарят на посочените по-горе условия, студентите и докторантите се явяват на събеседване пред факултетска комисия;
 • След провеждане на събеседването резултатите се обявяват публично на интернет страницата на програма „Еразъм+“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – https://erasmus.swu.bg 
 • Класираните студенти и докторанти преминават инструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за кандидатстване в чуждестранните университети.
II. Студентска и докторантска мобилност с цел практика

Продължителност: 

 • на студентската мобилности с цел практика – от 60 дни до 12 месеца
 • на докторанти – от 5 до 30 дни (краткосрочна) или от 60 дни до 12 месеца (дългосрочна); 

Кандидатстването за студентска мобилност с цел практика е целогодишно.

Стъпки за кандидатстване: 
 • Попълнен онлайн формуляр за кандидатстване. Формуляра за студентска мобилност с цел практика е наличен ТУК, а за докторантската мобилност с цел практика е наличен ТУК
 • уверение от учебен отдел за успех от всички предходни семестри – прилага се към онлайн формуляра за кандидатстване; 
 • за докторантите – служебна бележка от Отдел “Академично и научно развитие”; 
 • езиков сертификат (незадължителен)

Студентите могат да потърсят стаж в секцията „Намери своя стаж“ на нашия сайт – https://erasmus.swu.bg/find-your-internships/

Важно: Студенти, записани в първи курс на обучение могат да кандидатстват за мобилност с цел практика.

ВРЕМЕВА РАМКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
ЗА ВТОРА РЕДОВНА СЕЛЕКЦИЯ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2022/2023 Г. – КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

 

ДЕЙНОСТ
ПЕРИОД
Подаване на онлайн форма за кандидатстване:
1.1.        Студентска и докторантска мобилност с цел обучение – ТУК
1.2.       Докторантска мобилност с цел практика – ТУК
1.3. Студентска мобилност с цел практика – ТУК
09.10.2023 – 30.11.2023 г.
Онлайн информационни дни за студенти и докторанти
18.10.2023 г., 10:20 ч.,
и
08.11.2003 г. – 10:20 ч.
Онлайн на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/hri-zqs-8cw-kh8 
   
Интервю/събеседване на чужд език с кандидатите – студенти и докторанти
13.11.2023 – 15.11.2023 г.
Провежда се по факултети. Предстои обявяването на пълния график.
   
Задължителен онлайн инструктаж за избраните за участие в мобилност студенти и докторанти – 26.04.2023 г.
17.11.2023 г.
Онлайн на следния линк:
https://bbb.swu.bg/b/hri-zqs-8cw-kh8

За въпроси:

Д-р Радостина Николова

Еразъм+ координатор 

erasmus.coordinator@swu.bg

0884113375

 

 

Станислав Грозданов

Еразъм+ координатор 

stanislav_grozdanov@swu.bg

0886627904

 

Христо Димитров 

Еразъм+ координатор 

hristo_dimitrov@swu.bg

0886512477 

Related Posts

Leave a Reply