Welcome to South-West University's Erasmus+ Portal!

Информационни дни по факултети

Информационни дни по факултети 📚

Ако сте студент или докторант на ЮЗУ “Неофит Рилски” и искате да участвате в програмата “Еразъм+” или имате въпроси, свързани с нея, заповядайте на информационна среща във вашия факултет:

Правно-исторически факултет – 03.04., 11:30ч. 🏛️ зала 6310Факултет по обществено здраве, здравни грижи и спорт – 08.04., 11:30ч. 🏥 зала 1479

Факултет по изкуствата – 09.04., 11:00ч., 🎨 зала 1571

Природо-математически факултет – 10.04., 10:20ч., 🌿 зала 1114

Факултет по педагогика – 12.04., 15:30ч., 📚 зала 1208. Ще има и втора дата – 15.04., 09:30ч., зала 1208

Филологически факултет – 15.04., 10:30ч., 📝 зала 1434

Технически факултет – 15.04., 14:30ч., 🛠️ зала 1544

Философски факултет – 16.04., 10:30ч., 🧠 зала 1316

 

❗Студентите и докторантите са добре дошли на всички дати, независимо дали са от съответния факултет, или не❗

Related Posts

Leave a Reply