Welcome to South-West University's Erasmus+ Portal!
info days

Tag

Отдел „Международни образователни дейности и сътрудничество“ проведе успешен информационен ден по проект 2023-1-BG01-KA131-HED-000119904, насочен към програмата “Еразъм+”. Събитието беше посетено от студенти от всички образователни степени. Те получиха от нашите експерти изчерпателна информация за възможностите, които програмата предоставя за обучение, работа и специализация в чужбина.   В момента поканата за кандидатстване за мобилности с цел обучение...
Read More