Your Erasmus+ journey begins with South-West University
+3598866247904
Your Erasmus+ journey begins with South-West University
+3598866247904

Резултати от проведената на 26.05.2021 г. селекция за мобилности на студенти и докторанти

Скъпи студенти,

Отдел “Международни образователни програми и сътрудничество” обявява официалните резултати от проведената на 26.05.2021 г. селекция за мобилности на студенти и докторанти за академичната 2021/2022 г. Поздравяваме всички класирани участници за доброто им представяне.

Резултатите са достъпни тук: Selection Results

Припомняме ви, че на 02.06.2021 г. от 10:15 ч. ще се проведе задължителен онлайн инструктаж за селектираните участници. Линк към тренинга: https://bbb.swu.bg/b/hri-wmp-qpe

Leave a Reply