Welcome to South-West University's Erasmus+ Portal!

Краткосрочна мобилност в Румъния: Digitalization of Future Urban Life Style

Istanbul Kültür University, Türkyie като координираща институция и “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Румъния като приемащ университет, организират смесена интензивна мобилност – Digitalization of Future Urban Life Style, за студенти по компютърни науки/инженерство от първи и втори цикъл на обучение (бакалавър и магистър). Приложено можете да намерите описание на проекта, който ще включва състезание по информационни технологии – Hackathon in4it-UAB, чиято цел е да предостави на студентите възможност да се справят с въпроси, свързани с темата за цифровизацията.

Краен срок за кандидатстване: Срокът за кандидатстване е 15 април 2024 г.

Присъствената част на мобилността ще се проведе в Алба Юлия, Румъния, в периода 20-24 юни 2024 г.

Няма допълнителни такси.

——————————————

Istanbul Kültür University, Türkyie as coordinating institution and “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romania as receiving University , are organizing the blended intensive mobility – Digitalization of Future Urban Life Style , for computer science/engineering students from 1st and 2nd study cycles. Please find enclosed the description of the project, that will encompass an IT competition, Hackathon in4it-UAB , aiming to provide students with the opportunity to tackle issues around the topic of digitalization.

Deadline for application: 15 April 2024 .

The physical part of the mobility will be held in Alba Iulia, Romania, in the period 20-24 June 2024.
No fee applied!

 

Digitalization of Future Urban Life Style

Related Posts

Leave a Reply