Your Erasmus+ journey begins with us!
Your Erasmus+ journey begins with us!
October 6, 2023

Day

ЮГОЗАПАДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г. В рамките на програма „Еразъм+“, Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за европейски стипендии за учебната 2023/2024 г.За да получат повече информация, всички кандидати могат да вземат участие в презентациите на програмата, по следния график:Онлайн информационни дни за студенти и...
Read More