Welcome to South-West University's Erasmus+ Portal!

Конкурс за мобилности по програма „Еразъм+“ за членовете на неакадемичния състав за учебната 2023/2024 г.

Югозападния университет „Неофит Рилски“ обява конкурс за мобилности по програма „Еразъм+“ за членовете на неакадемичния състав за учебната 2023/2024 г.

 

В рамките на програма „Еразъм+“ Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за мобилности за членовете на неакадемичния състав за учебната 2023/2024 г.
Срокът за кандидатстване е : 04.05.2023 – 12.05.2023 г.
Начин на кандидатстване:
– Служителят избира университет от партньорската ни мрежа – пълният списък с чуждестранните университети е наличен ТУК;
– Служителят попълва онлайн форма за кандидатстване, налична ТУК;

 

Забележка: за попълване на онлайн формата, кандидатът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да приложи следния комплект документи:
– Одобрен договор за мобилност (Mobility Agreement);
– Официална покана от приемащата институция (Official Invitation Letter);
– Официално одобрена работна програма (Official training agenda).
Интервю / събеседване на чужд език с кандидатите ще се проведе на 17.05.2023 г. в заседателната зала на Ректората в 10:15 ч.

 

За информация и въпроси:
Отдел „Международни образователни програми и сътрудничество“, каб. 101 в сградата на Ректората
e-mail: hristo_dimitrov@swu.bg и stanislav_grozdanov@swu.bg
тел: +359886512477 (г-н Христо Димитров) или +359886627904 (г-н Станислав Грозданов)

Related Posts

Leave a Reply