Welcome to South-West University's Erasmus+ Portal!

ЮГОЗАПАДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И ЧЛЕНОВЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

За информация и въпроси:

Отдел „Международни образователни програми и сътрудничество“, каб. 101 в сградата на Ректората

 

 

 

 

 

 

 

 

Христо Димитров
e-mail: hristo_dimitrov@swu.bg
тел: +359886512477

 

 

 

 

 

 

 

 

Станислав Грозданов
email: stanislav_grozdanov@swu.bg
тел: +359886627904 

В рамките на програма „Еразъм+“, Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за европейски грантове за учебната 2023/2024 г.

За да получат повече информация, всички кандидати могат да вземат участие в презентациите на програмата, по следния график:

Онлайн информационни дни за студенти и докторанти
Онлайн информационни дни за членове на академичния състав
I. Студентска и докторантска мобилност с цел обучение

Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен ТУК. Студентът/докторантът избира университет партньор на съответния факултет, където се обучава и вписва името му в онлайн формата за кандидатстване, налична ТУК.

Периодът за кандидатстване е 14.03.2023 – 18.04.2023 г. вкл.

Продължителност на студентската и докторантската мобилности  с цел обучение: от 60 дни до 12 месеца.

Стъпки за кандидатстване за мобилност на студенти и докторанти с цел обучение
 • Попълнен онлайн формуляр за кандидатстване, наличен тук: https://docs.google.com/forms/d/1mG5zQE8509sL8KcRbX_fWLXvaYTCVHFrp1fa3lKo9SQ/edit
 • уверение от учебен отдел за успех от всички предходни семестри – прилага се към онлайн формуляра за кандидатстване;
 • езиков сертификат (незадължителен)

Стипендията за студенти и докторанти е в размер на 540 – 600 евро на месец в зависимост от приемащата държава.

Кой може да участва?

Всеки действащ студент и докторант, независимо от формата на обучение в Югозападния университет “Неофит Рилски”, който отговаря на следните критерии:

 • да е гражданин на Република България, официално признат  за бежанец, лице без гражданство, постоянно  или временно пребиваващ чужденец, с постоянна или временна адресна регистрация в България;
 • към датата на заминаване да е завършил първи курс на обучение – Всички първокурсници могат да кандидатстват*.
 • да има среден успех от минимум Добър 4.00 от всички предходни семестри;
 • да владее английски език или езика на приемащата страна.

*Забележка: Всички първокурсници могат да кандидатстват, тъй като към датата на заминаване ще имат завършени поне два семестъра.

Каква е процедурата по кандидатстване?
 • Студентът/докторантът попълва електронната форма за кандидатстване  https://docs.google.com/forms/d/1mG5zQE8509sL8KcRbX_fWLXvaYTCVHFrp1fa3lKo9SQ/edit
 • Ако отговарят на посочените по-горе условия, студентите и докторантите се явяват на събеседване пред факултетска комисия;
 • След провеждане на събеседването резултатите се обявяват публично на интернет страницата на програма „Еразъм+“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – https://erasmus.swu.bg
 • Класираните студенти и докторанти преминават инструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за кандидатстване в чуждестранните университети.

II. Студентска и докторантска мобилност с цел практика

Продължителност на студентската и докторантска мобилности с цел практика – от 60 дни до 12 месеца за студенти и от 5 до 30 дни за докторанти.

Кандидатстването за студентска мобилност с цел практика е целогодишно.

Стъпки за кандидатстване за мобилност на студенти и докторанти с цел практика
 • Попълнен онлайн формуляр за кандидатстване, наличен тук: https://docs.google.com/forms/d/1Xq4vNtpNQUjZlqo6oi2Q3mLIaanhsxhb0PeuAIxVWSI/edit
 • уверение от учебен отдел за успех от всички предходни семестри – прилага се към онлайн формуляра за кандидатстване;
 • езиков сертификат (незадължителен)

Студентите могат да потърсят стаж в секцията „Намери своя стаж“ на университетския сайт – https://erasmus.swu.bg/find-your-internships/

Важно: Студенти, записани в първи курс на обучение могат да кандидатстват за мобилност с цел практика.

ВРЕМЕВА РАМКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
ЗА ПЪРВА РЕДОВНА СЕЛЕКЦИЯ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2022/2023 Г. – КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

 

ДЕЙНОСТ
ПЕРИОД
Подаване на онлайн форма за кандидатстване:
1.1.        Студентска и докторантска мобилност с цел обучениеhttps://docs.google.com/forms/d/1mG5zQE8509sL8KcRbX_fWLXvaYTCVHFrp1fa3lKo9SQ/edit
1.2.        Студентска и докторантска мобилност с цел практика – https://docs.google.com/forms/d/1Xq4vNtpNQUjZlqo6oi2Q3mLIaanhsxhb0PeuAIxVWSI/edit
1.3.        Мобилност на академичния състав с цел преподаване – https://docs.google.com/forms/d/1Rs2YOp7y2k5TRyWfP6D0iPjQDu4_txPRnHD8V-rL3fY/edit
14.03.2023 – 18.04.2023 г.
Онлайн информационни дни за студенти и докторанти
29.03.2023 г., 10:00 ч.,
и
12.04.2003 г. – 10:00 ч.
Онлайн на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/sta-udb-l0s-sjd 
Онлайн информационен ден за членовете на академичния състав
05.04.2023 г., 10:00 ч.
онлайн:
https://bbb.swu.bg/b/sta-udb-l0s-sjd
Интервю/събеседване на чужд език с кандидатите – студенти, докторанти, членове на академичния състав 
19.04.2023 – 21.04.2023 г.
Провежда се по факултети. Предстои обявяването на пълния график.
Интервю/събеседване на чужд език с кандидатите Еразъм+ факултетски координатори и служители в Ректората
Предстои да бъде обявен допълнително
Задължителен онлайн инструктаж за избраните за участие в мобилност студенти и докторанти – 26.04.2023 г.
26.04.2023 г.
Онлайн на следния линк:
https://bbb.swu.bg/b/sta-udb-l0s-sjd
III. Мобилност на членовете на академичния състав
Необходими документи за кандидатстване за мобилност на членовете на академичния състав с цел преподаване:
 • Попълнена онлайн форма за кандидатстване: https://docs.google.com/forms/d/1Rs2YOp7y2k5TRyWfP6D0iPjQDu4_txPRnHD8V-rL3fY/edit
 • Одобрен договор за преподаване (Staff Mobility Agreement for teaching (ако е приложим се прилага към формата за кандидатстване);
 • Покана (Letter of Invitation) от приемащата страна (ако е приложима се прилага към формата за кандидатстване).

Related Posts

Leave a Reply