Welcome to South-West University's Erasmus+ Portal!

 

ЮГОЗАПАДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

обявява

КОНКУРС

ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И ЧЛЕНОВЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

за учебната 2024/2025 г.

В рамките на програма „Еразъм+“, Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за европейски грантове за учебната 2024/2025 г.

За да получат повече информация, всички кандидати могат да вземат участие в презентациите на програмата, по следния график:

 1. Хибридни информационни дни за студенти и докторанти
 • 26.03.2024 г., 10:20 ч., зала 114, УК-1 или онлайн на: https://bbb.swu.bg/b/sta-rvt-6ce
 • 10.04.2024 г. – 10:20 ч., зала 114, УК-1 или онлайн на: https://bbb.swu.bg/b/sta-rvt-6ce
 1. Студентска и докторантска мобилност с цел обучение

Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен ТУК. Студентът/докторантът избира университет партньор на съответния факултет, където се обучава и вписва името му в онлайн формата за кандидатстване, налична ТУК.

Периодът за кандидатстване е 18.03.2024 – 19.04.2024 г. вкл.

Продължителност на студентската и докторантската мобилности  с цел обучение: от 60 дни до 12 месеца.

Стъпки за кандидатстване за мобилност на студенти и докторанти с цел обучение

 • Попълнен онлайн формуляр за кандидатстване, наличен тук: https://erasmus.swu.bg/outgoing-student-mobility-for-studies-application/
 • уверение от учебен отдел за успех от всички предходни семестри – прилага се към онлайн формуляра за кандидатстване;
 • езиков сертификат (незадължителен)

Стипендията за студенти и докторанти е в размер на 606 – 674 евро на месец в зависимост от приемащата държава.

Кой може да участва?

Всеки действащ студент и докторант, независимо от формата на обучение в Югозападния университет “Неофит Рилски”, който отговаря на следните критерии:

 • да е гражданин на Република България, официално признат  за бежанец, лице без гражданство, постоянно  или временно пребиваващ чужденец, с постоянна или временна адресна регистрация в България;
 • към датата на заминаване да е завършил първи курс на обучение – Всички първокурсници могат да кандидатстват*.
 • да има среден успех от минимум Добър 4.00 от всички предходни семестри;
 • да владее английски език или езика на приемащата страна.

*Забележка: Всички първокурсници могат да кандидатстват, тъй като към датата на заминаване ще имат завършени поне два семестъра.

Каква е процедурата по кандидатстване?

 • Студентът/докторантът попълва електронната форма за кандидатстване – https://erasmus.swu.bg/outgoing-student-mobility-for-studies-application/
 • Ако отговарят на посочените по-горе условия, студентите и докторантите се явяват на събеседване пред факултетска комисия;
 • След провеждане на събеседването резултатите се обявяват публично на интернет страницата на програма „Еразъм+“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – https://erasmus.swu.bg
 • Класираните студенти и докторанти преминават инструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за кандидатстване в чуждестранните университети.
 1. Студентска и докторантска мобилност с цел практика

Продължителност на студентската и докторантска мобилности с цел практика – от 60 дни до 12 месеца за студенти и от 5 до 30 дни за докторанти.

Кандидатстването за студентска мобилност с цел практика е целогодишно.

 1. Стъпки за кандидатстване за мобилност на студенти и докторанти с цел практика
 • Попълнен онлайн формуляр за кандидатстване, наличен тук: https://erasmus.swu.bg/apply-now-for-a-student-mobility-for-training/
 • уверение от учебен отдел за успех от всички предходни семестри – прилага се към онлайн формуляра за кандидатстване;
 • езиков сертификат (незадължителен)

Студентите могат да потърсят стаж в секцията „Намери своя стаж“ на университетския сайт – https://erasmus.swu.bg/find-your-internships/

Важно: Студенти, записани в първи курс на обучение могат да кандидатстват за мобилност с цел практика.

 ВРЕМЕВА РАМКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

ЗА ПЪРВАТА РЕДОВНА СЕЛЕКЦИЯ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2024/2025 г. 

ДЕЙНОСТ ПЕРИОД
Подаване на онлайн форма за кандидатстване:

1.1.          Студентска и докторантска мобилност с цел обучениеhttps://erasmus.swu.bg/outgoing-student-mobility-for-studies-application/

1.2.         Студентска и докторантска мобилност с цел практика – https://erasmus.swu.bg/apply-now-for-a-student-mobility-for-training/

1.3.         Мобилност на академичния състав с цел преподаване – https://erasmus.swu.bg/outgoing-staff-mobility-for-teaching-application/

19.03.2024 – 19.04.2024 г.
Хибридни информационни дни за студенти и докторанти 26.03.2024 г., 10:20 ч., зала 114, УК-1

и

10.04.2024 г. – 10:20 ч., зала 114, УК-1

Онлайн на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/sta-rvt-6ce

Интервю/събеседване на чужд език с кандидатите – студенти, докторанти и членове на академичния състав – за заминаване не по-рано от 01.06.2024 г. 22.04.2024 – 26.04.2024 г.

Провежда се по факултети. Предстои обявяването на пълния график.

Интервю/събеседване на чужд език с кандидатите Еразъм+ факултетски координатори и служители в Ректората Предстои да бъде обявен допълнително
 • Задължителен онлайн инструктаж за избраните за участие в мобилност студенти и докторанти – 30.04.2024 г.
30.04.2024 г., 10:20 ч.

Онлайн на следния линк:

https://bbb.swu.bg/b/sta-rvt-6ce

 

Мобилност на членовете на академичния състав

Важно уточнение: Всички членове на академичния състав, класирани за осъществяване на мобилност на персонала с цел преподаване и/или за мобилност с цел обучение могат да осъществят своите мобилности след 01.05.2024 г.

Необходими документи за кандидатстване за мобилност на членовете на академичния състав с цел преподаване (staff mobility for teaching):

 Попълнена онлайн форма за кандидатстване: https://erasmus.swu.bg/outgoing-staff-mobility-for-teaching-application/

 • Одобрен договор за преподаване (Staff Mobility Agreement for teaching (ако е приложим се прилага към формата за кандидатстване);
 • Покана (Letter of Invitation) от приемащата страна (ако е приложима се прилага към формата за кандидатстване).

 Необходими документи за кандидатстване за мобилност на членовете на академичния състав с цел обучение (staff mobility for training):

 1. Попълнена онлайн форма за кандидатстване: https://erasmus.swu.bg/outgoing-staff-mobility-for-teaching-application/
 2. Одобрен договор за преподаване (Staff Mobility Agreement for teaching (ако е приложим се прилага към формата за кандидатстване);
 3. Покана (Letter of Invitation) от приемащата страна (ако е приложима се прилага към формата за кандидатстване).

За информация и въпроси:

Отдел „Международни образователни програми и сътрудничество“, каб. 101 в сградата на Ректората

e-mail: erasmus@swu.bg

тел: +359886627904

Related Posts

Leave a Reply