Your Erasmus+ journey begins with us!
Your Erasmus+ journey begins with us!
November 16, 2023

Day

Денят ни заопчна в “малкия амфитеатър” на училището Preschool във Вършац.  Там  се запознахме с лекторите за деня – Daniel Mihai Melinte, M.A. и помощник-учител Radmila Palinkašević, Ph.D , които съпровождаха из целия курс на програмата. Сърдечното посрещане, отношение и внимание на преподаватели и студенти, създаде уютна атмосфера на приемане, въпреки националностите . Програмата за...
Read More