Welcome to South-West University's Erasmus+ Portal!

Резултати от селекцията за мобилности на персонала с цел преподаване и с цел обучение за академичната 2021/2022 г.

Отдел “Международни образователни програми и сътрудничество” обявява резултатите от проведената на 03.06.2021 г. селекция за мобилности на персонала с цел преподаване и с цел обучение за академичната 2021/2022 г.

Резултатите са достъпни тук: Results – Staff – 20212022

Related Posts

Leave a Reply