Your Erasmus+ journey begins with South-West University
+3598866247904
Your Erasmus+ journey begins with South-West University
+3598866247904
June 19, 2021

Day

Отдел “Международни образователни програми и сътрудничество” обявява резултатите от проведената на 03.06.2021 г. селекция за мобилности на персонала с цел преподаване и с цел обучение за академичната 2021/2022 г. Резултатите са достъпни тук: Results – Staff – 20212022
Read More