Welcome to South-West University's Erasmus+ Portal!

Резултати от проведената допълнителна селекция на 28.05.2021 г.

Скъпи студенти,

Отдел “Международни образователни програми и сътрудничество” обявява официалните резултати от проведената на 28.05.2021 г. селекция за мобилности на студенти и докторанти за академичната 2021/2022 г. Поздравяваме всички класирани участници за доброто им представяне.

Резултатите са достъпни тук: 2nd Selection Results

Припомняме ви, че на 02.06.2021 г. от 10:15 ч. ще се проведе задължителен онлайн инструктаж за селектираните участници. Линк към тренинга: https://bbb.swu.bg/b/hri-wmp-qpe

Related Posts

Leave a Reply