Welcome to South-West University's Erasmus+ Portal!
Югозападен университет

Tag

Скъпи студенти, Отдел “Международни образователни програми и сътрудничество” обявява официалните резултати от проведената на 26.05.2021 г. селекция за мобилности на студенти и докторанти за академичната 2021/2022 г. Поздравяваме всички класирани участници за доброто им представяне. Резултатите са достъпни тук: Selection Results Припомняме ви, че на 02.06.2021 г. от 10:15 ч. ще се проведе задължителен онлайн...
Read More