Welcome to South-West University's Erasmus+ Portal!
#мобилност

Tag

Еразъм+ от Югозападен Университет „Неофит Рилски“ Благоевград до университетът „1 декември 1918“ Алба Юлия, Румъния. Студенти от Стопански факултет и Правно-историческият факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ град Благоевград с преподавател ас. д-р Радостина Юлева взеха участие в Еразъм + мобилност в университетът „Първи Декември 1918“ в град Алба Юлия, Румъния в периода 03.09 –...
Read More
ЮГОЗАПАДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И ЧЛЕНОВЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г. За информация и въпроси:Отдел „Международни образователни програми и сътрудничество“, каб. 101 в сградата на Ректората        Христо Димитровe-mail: hristo_dimitrov@swu.bgтел: +359886512477        Станислав Гроздановemail: stanislav_grozdanov@swu.bgтел: +359886627904  В рамките на програма „Еразъм+“, Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за европейски грантове за учебната...
Read More