Welcome to South-West University's Erasmus+ Portal!

Впечатленията на нашите Николета и Ростислав от краткосрочната им мобилност в Сърбия

Денят ни заопчна в “малкия амфитеатър” на училището Preschool във Вършац.  Там  се запознахме с лекторите за деня – Daniel Mihai Melinte, M.A. и помощник-учител Radmila Palinkašević, Ph.D , които съпровождаха из целия курс на програмата. Сърдечното посрещане, отношение и внимание на преподаватели и студенти, създаде уютна атмосфера на приемане, въпреки националностите . Програмата за деня ни започна с представянето на директорката на Preschool  – Danica Veselinov , ползвайки любезните и високо – професионални услуги, на очарователната преводачка Radmila Palinkašević, Ph.D. Координаторът за Сърбия от своя страна – Radmila Palinkašević , Ph.D. ни въведе в дебрите из училището, където най-интересни бяха анфитеатърът, малък по обем, но кокетен, библиотека и учебни зали със синтезатори за всички учащи, поради факта, че влиза в задължителната им програма музикознание (свирене на пиано с две ръце едновременно и пеене). Посетихме големия амфитеатър,  в който се извършват семинари и церемонии по награждаване за училището. След това посетихме и разбира се библиотеката, в която имат фонд от книги предимно на румънски, сръбски и английски езици. Впечатляващо място бе и музикостаята, която е за всички учениците, имащи задължително пеене и свирене. Бяхме приветствани с изпълнение на детска песен на сръбски, изсвирена на пиано. Следобед имахме онлайн лекция със Sally Mudiamu,Ph.D., преподавател от  Portland State University. В нейната лекция, бяха застъпени основни познания по комуникация и начин на преподаване – как по-лесно международните студенти да бъдат социализирани в чужда страна, как да бъдат  преодолени езиковите бариери, културно-религиозните различия спрямо държавите, в които живеем, идентичност и ценности. Имахме разбирането помежду си относно ценности и бихме дали пример с една от игрите, в която трябваше да изберем: ако можем да спасим един човек на самотен остров измежду – родител (в случая майка), своето дете или своя партньор, кого бихме избрали. Разделихме се по групи спрямо това, кой кого е избрал, след което трябваше да обясним мотивите за избора ни. Целта на упражнението бе всеки да се опита да разбере гледната точка на другия. Беше ни възложена и групова задача – есе, по друга дисциплина. За завършек на откриващия ден, имаше организирана разходка из града, в която посетихме парка и музея на града.

Ден 2

Първото занимание от програмата беше лекцията на Łukasz Marczak, M.A. на тема Интеркултурно образование. В лекцията говорихме за стереотипите, предразсъдъците, дискриминацията и социалната и културна идентичност. Преподавателят от Полша изрази мнение относно политическите виждания и различия между хората, осъждането и заблуждаването по външния вид. Разгледахме „Ефектът на снежинката“, в който всеки човек  мисли себе си за специален, докато не срещне още хора с подобно мислене (други снежинки), докато не образува снежна топка от още повече снежинки и накрая стигнем до цяла лавина. В една от задачите, които имахме, бяхме разпределени по групи и имахме за задача, да опишем човек с прилагателни имена и думи от дадено изображение. Студентите не използваха негативни думи и показаха разбиране и приемане на различния. Следващата ни лекция беше за рационалното емоционално образование. Лекторът ни – Bogdan Mucea, Ph. D.   разгледа и ни показа рационалното и ирационално мислене, след което попита, към кое от двете се припознаваме, всички отговорихме, че се припознаваме в рационалното мислене. Друга тема, която разгледахме и беше повод за дискусия беше ревността, завистта и силата на негативните думи. Имахме друга полезна задача – на лист хартия да напишем, случка, която ни е накрала да изпитаме стресова ситуация или ирационално мислене. В лекциите на господин Mucea, ние споделихме наши страхове и това ни сплоти още повече като колектив. Също играхме играта „Дървета, клони, папараци“, където посланието беше  да се справяме със трудностите в живота. Разгледахме и възможностите на програмата Еразъм+ в друго занятие. Имахме предизвикателството да опишем програмата с една дума на дъската.  Срещнах различни думи : „опит“, „приятели“, „пътешествия“, „култура“, „щастие“ и други. Получихме повече информация за видовете мобилности и организации. Следващата лекция беше онлайн и беше с Teodora Popescu, Ph.D. от Университета организатор на програмата – „Университет I декември“ в гр. Алба Юлия. Там чухме разказ и на базата му трябваше да оценяваме герои от 1 до 5 според техните действия, и да изразим мнение. Задачата беше първо индивидуална, а след това в групи. Индивидуалните мнения бяха дискутирани в групите до постигане на консенсус. Последната лекция за деня беше със Crina Herțeg  Ph.D. на тема: „ Английски език за специални цели – Направете общуване извън зоната Ви на комфорт!“. Там разгледахме видовете английски език според средите на общуване. Отново получихме групова задача, да представим даден продукт, като този път и оценявахме групите от 5 до 10.

Ден 3

В лекцията на Mucea, Ph.D, на тема „Социална и културна идентичност в интернационална перспектива“  разглеждахме стереотипите и по какво се различават те от речта на омразата. Друга задача беше, всеки човек разпределен с партньор да нарисуват къща с форми на кръг и квадрат. Единият участник прави кръглите форми, другият квадратните, като в същото време използва и ръката на партньора си. В следващата лекция лектор беше Radmila Palinkašević от Сърбия, а темата беше страха на чуждестранните студенти да говорят английски език. Тя също сподели истории за себе си, когато тя самата е учила английски език. За задача бяхме разпределени по групи, като всеки от нас получи лист, на който трябваше да напише своя проблем, а колега от групата да му отговори. Вечерта имаше Хелоуин парти в коридора на училището. Всички имаха своя чар във визията на костюмите си. Също имаше и различни музикални поздрави, а студентите от Молдова, Румъния и Сърбия показаха танци от техните държави.

Ден 4

Нямахме лекции в училището, по програма имахме пътуване до Белград. По пътя минахме през град Панчево – многоезична и многоетническа среда. В града живеят около 800 румънски граждани. Там също има румънска църква (както във Вършац) и дори има собствен вестник на румънски език. Разгледахме различни културни забележителности  на града. Основната забележителност, която посетихме, беше църквата „Свети Сава“- най-голямата православна църква на Балканите. След това посетихме градския център. Накрая си направихме обща снимка.

Ден 5

Последният ден започна с поход до кулата във Вършац. Насладихме се на много красиви гледки oт високо. После имахме виртуална лекция със Simona Sharoni, Ph.D.  След лекцията, отговорихме на няколко въпроса относно мобилността ни през седмицата – какво сме научили, да опишем опита ни с една дума и други. След това, прочетохме есетата. Бяхме разпределени на 5 групи. Нашият колега от Румъния Кристин и аз представихме есето ни. Програмата завърши с получаване на сертификати.

Related Posts

Leave a Reply